Kano Vereniging Lisse

KVLisse

Kanovereniging in de Bollenstreek

Algemene informatie.


Bestuur en Commissies


Bestuur:
Voorzitter Kees Boonman
Secretaris Irma Paijmans
Penningmeester Ton Schadewijk
Algemeen lid Carla Stigter
Algemeen lid Rene de Rijke
Ledenadministratie: Carla Stigter
Website: Rene de Rijke
Commissies: Aanspreekpunt:
Toervaren Carla Stigter
Zeevaren John Salman
Zwaarweervaren
Bar Rene de Rijke
Redactie Mirka Borms
Bouw en onderhoud Ad van Beek
Groenvoorziening Frans Warmerdam
Kano beheer Jan Borcharding

Contributie


Lidmaatschap:
Volwassen lid v/a 16 jaar € 77,00 per jaar
Volwassen familielid v/a 16 jaar € 59,40 per jaar
Jeugdlid* tot 16 jaar € 38,50 per jaar
2e Jeugdlid* tot 16 jaar € 27,50 per jaar
* Momenteel is er geen jeugdgroep
Kano stalling:
Bulk container € 25,50 per jaar
Luxe container € 38,00 per jaar
Canadese kano € 38,00 per jaar
Sleutelgeld: € 15,00

De Contributie is inclusief lidmaatschap Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN)