Kano Vereniging Lisse

KVLisse

Statuten, huishoudelijk reglement e.d.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Huis en gedragsregels

Gebruik club kano's

Kilometervergoeding

Informatieblad lidmaatschap

Inschrijfformulier